Lidia Wróblewska

Właścicielka firmy i główny architekt, mgr inż. arch. Lidia Wróblewska jest absolwentką studiów magisterskich kierunku Architektura i Urbanistyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Swoje Twórcze poszukiwania zaczęła ucząc się w Liceum Plastycznym, które ukończyła tworząc dyplom o specjalności snycerstwo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą. Między innymi w Szczecinie, Niemczech, Szwajcarii czy Barcelonie.  Dobre wnętrze według niej  to właściwie rozplanowane funkcjonalnie, harmonijne kolorystycznie, a przede wszystkim urządzone dla ludzi, którzy będą w nim mieszkać. Poza architekturą wnętrz chętnie rozwija i realizuje się w malarstwie.